Sesión Acuerdos Fecha Sesión Fecha Publicación Oficio Descarga
Tabla Citación Sesión Ordinaria 1 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 1 Acuerdo 2 04/01/2010 07/01/2010 Oficio 2 Descargar PDF
  Acuerdo 3 04/01/2010 07/01/2010 Oficio 3 Descargar PDF
  Acuerdo 4 04/01/2010 07/01/2010 Oficio 1 Descargar PDF
  Acuerdo 5 04/01/2010 07/01/2010 Oficio 4 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 2 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 2 Acuerdo 6 11/01/2010 14/01/2010 Oficio 5 Descargar PDF
  Acuerdo 7 11/01/2010 14/01/2010 Oficio 6 Descargar PDF
  Acuerdo 8 11/01/2010 14/01/2010 Oficio 7 Descargar PDF
  Acuerdo 9 11/01/2010 14/01/2010 Oficio 8 Descargar PDF
  Acuerdo 10 11/01/2010 14/01/2010 Oficio 9 Descargar PDF
  Acuerdo 11 11/01/2010 14/01/2010 Oficio 10 Descargar PDF
  Acuerdo 12 11/01/2010 14/01/2010 Oficio 11 Descargar PDF
  Acuerdo 13 11/01/2010 14/01/2010 Oficio 12 Descargar PDF
  Acuerdo 14 11/01/2010 14/01/2010 Oficio 13 Descargar PDF
  Acuerdo 15 11/01/2010 14/01/2010 Oficio 15 Descargar PDF
  Acuerdo 16 11/01/2010 14/01/2010 Oficio 14 Descargar PDF
  Acuerdo 17 11/01/2010 14/01/2010 Oficio 16 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 3 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 3 Acuerdo 21 18/01/2010 21/01/2010 Oficio 19 Descargar PDF
  Acuerdo 22 18/01/2010 21/01/2010 Oficio 20 Descargar PDF
  Acuerdo 23 18/01/2010 21/01/2010 Oficio 21 Descargar PDF
  Acuerdo 24 18/01/2010 21/01/2010 Oficio 22 Descargar PDF
  Acuerdo 25 18/01/2010 21/01/2010 Oficio 23 Descargar PDF
  Acuerdo 26 18/01/2010 21/01/2010 Oficio 24 Descargar PDF
  Acuerdo 27 18/01/2010 21/01/2010 Oficio 25 Descargar PDF
  Acuerdo 28 18/01/2010 21/01/2010 Oficio 26 Descargar PDF
  Acuerdo 29 18/01/2010 21/01/2010 Oficio 27 Descargar PDF
  Acuerdo 30 18/01/2010 21/01/2010 Oficio 28 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 4 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 4 Acuerdo 33 08/02/2010 10/02/2010 Oficio 30 Descargar PDF
  Acuerdo 34 08/02/2010 10/02/2010 Oficio 31 Descargar PDF
  Acuerdo 35 08/02/2010 10/02/2010 Oficio 29 Descargar PDF
  Acuerdo 36 08/02/2010 10/02/2010 Oficio 32 Descargar PDF
  Acuerdo 37 08/02/2010 10/02/2010 Oficio 33 Descargar PDF
  Acuerdo 38 08/02/2010 10/02/2010 Oficio 34 Descargar PDF
  Acuerdo 39 08/02/2010 10/02/2010 Oficio 35 Descargar PDF
  Acuerdo 41 08/02/2010 10/02/2010 Oficio 36 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 5 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 5 Acuerdo 42 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 37 Descargar PDF
  Acuerdo 43 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 38 Descargar PDF
  Acuerdo 44 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 39 Descargar PDF
  Acuerdo 45 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 40 Descargar PDF
  Acuerdo 46 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 41 Descargar PDF
  Acuerdo 47 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 42 Descargar PDF
  Acuerdo 49 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 43 Descargar PDF
  Acuerdo 51 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 44 Descargar PDF
  Acuerdo 52 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 45 Descargar PDF
  Acuerdo 54 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 46 Descargar PDF
  Acuerdo 56 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 47 Descargar PDF
  Acuerdo 57 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 48 Descargar PDF
  Acuerdo 58 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 49 Descargar PDF
  Acuerdo 59 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 50 Descargar PDF
  Acuerdo 60 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 51 Descargar PDF
  Acuerdo 61 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 52 Descargar PDF
  Acuerdo 62 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 53 Descargar PDF
  Acuerdo 63 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 54 Descargar PDF
  Acuerdo 64 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 55 Descargar PDF
  Acuerdo 65 15/02/2010 18/02/2010 Oficio 56 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 6 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 6 Acuerdo 48 22/02/2010 25/02/2010 Oficio 57 Descargar PDF
  Acuerdo 53 22/02/2010 25/02/2010 Oficio 58 Descargar PDF
  Acuerdo 66 22/02/2010 25/02/2010 Oficio 59 Descargar PDF
  Acuerdo 67 22/02/2010 25/02/2010 Oficio 60 Descargar PDF
  Acuerdo 68 22/02/2010 25/02/2010 Oficio 61 Descargar PDF
  Acuerdo 69 22/02/2010 25/02/2010 Oficio 62 Descargar PDF
  Acuerdo 70 22/02/2010 25/02/2010 Oficio 63 Descargar PDF
  Acuerdo 71 22/02/2010 25/02/2010 Oficio 64 Descargar PDF
  Acuerdo 72 22/02/2010 25/02/2010 Oficio 65 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 7 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 7 Acuerdo 73 01/03/2010 03/03/2010 Oficio 66 Descargar PDF
  Acuerdo 74 01/03/2010 03/03/2010 Oficio 67 Descargar PDF
  Acuerdo 75 01/03/2010 03/03/2010 Oficio 68 Descargar PDF
  Acuerdo 77 01/03/2010 03/03/2010 Oficio 69 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 8 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 8 Acuerdo 78 08/03/2010 11/03/2010 Oficio 70 Descargar PDF
  Acuerdo 79 08/03/2010 11/03/2010 Oficio 71 Descargar PDF
  Acuerdo 81 08/03/2010 11/03/2010 Oficio 72 Descargar PDF
  Acuerdo 82 08/03/2010 11/03/2010 Oficio 73 Descargar PDF
  Acuerdo 83 08/03/2010 11/03/2010 Oficio 74 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 9 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 9 Acuerdo 93 15/03/2010 18/03/2010 Oficio 75 Descargar PDF
  Acuerdo 87 15/03/2010 18/03/2010 Oficio 76 Descargar PDF
  Acuerdo 88 15/03/2010 18/03/2010 Oficio 77 Descargar PDF
  Acuerdo 89 15/03/2010 18/03/2010 Oficio 78 Descargar PDF
  Acuerdo 91 15/03/2010 18/03/2010 Oficio 79 Descargar PDF
  Acuerdo 92 15/03/2010 18/03/2010 Oficio 80 Descargar PDF
  Acuerdo 90 15/03/2010 18/03/2010 Oficio 81 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 10 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 10 no hay acuerdo 05/04/2010 06/04/2010    
Tabla Citación Sesión Ordinaria 11 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 11 Acuerdo 102 12/04/2010 15/04/2010 Oficio 82 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 12 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 12 no hay acuerdo 19/04/2010 20/04/2010    
Tabla Citación Sesión Ordinaria 13 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 13 Acuerdo 106 03/05/2010 05/05/2010 Oficio 83 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 14 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 14 Acuerdo 111 10/05/2010 14/05/2010 Oficio 84 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 15 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 15 Acuerdo 114 24/05/2010 25/05/2010 Oficio 85 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 16 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 16 no hay acuerdo 07/06/2010 08/06/2010    
Tabla Citación Sesión Ordinaria 17 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 17 Acuerdo 119 14/06/2010 17/06/2010 Oficio 86 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 18 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 18 no hay acuerdo 21/06/2010 29/06/2010    
Tabla Citación Sesión Ordinaria 19 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 19 Acuerdo 121 05/07/2010 08/07/2010 Oficio 87 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 20 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 20 Acuerdo 127 12/07/2010 13/07/2010 Oficio 88 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 21 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 21 no hay acuerdo 19/07/2010    
Tabla Citación Sesión Ordinaria 22 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 22 Acuerdo 138 02/08/2010 05/08/2010 Oficio 89 Descargar PDF
  Acuerdo 140 02/08/2010 05/08/2010 Oficio 90 Descargar PDF
  Acuerdo 142 02/08/2010 05/08/2010 Oficio 91 Descargar PDF
  Acuerdo 143 02/08/2010 05/08/2010 Oficio 92 Descargar PDF
  Acuerdo 144 02/08/2010 05/08/2010 Oficio 93 Descargar PDF
  Acuerdo 145 02/08/2010 05/08/2010 Oficio 94 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 23 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 23 Acuerdo 147 09/08/2010 13/08/2010 Oficio 95 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 24 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 24 Acuerdo 154 06/09/2010 10/09/2010 Oficio 98 Descargar PDF
  Acuerdo 158 06/09/2010 10/09/2010 Oficio 99 Descargar PDF
  Acuerdo 159 06/09/2010 10/09/2010 Oficio 100 Descargar PDF
  Acuerdo 160 06/09/2010 10/09/2010 Oficio 101 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 25 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 25 Acuerdo 161 13/09/2010 16/09/2010 Oficio 102 Descargar PDF
  Acuerdo 162 13/09/2010 16/09/2010 Oficio 103 Descargar PDF
  Acuerdo 166 13/09/2010 16/09/2010 Oficio 104 Descargar PDF
  Acuerdo 167 13/09/2010 16/09/2010 Oficio 105 Descargar PDF
  Acuerdo 168 13/09/2010 16/09/2010 Oficio 106 Descargar PDF
  Acuerdo 169 13/09/2010 16/09/2010 Oficio 107 Descargar PDF
  Acuerdo 170 13/09/2010 16/09/2010 Oficio 108 Descargar PDF
  Acuerdo 171 13/09/2010 16/09/2010 Oficio 109 Descargar PDF
  Acuerdo 172 13/09/2010 16/09/2010 Oficio 110 Descargar PDF
  Acuerdo 173 13/09/2010 16/09/2010 Oficio 111 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 26 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 26 Acuerdo 174 21/09/2010 27/09/2010 Oficio 112 Descargar PDF
  Acuerdo 174 21/09/2010 27/09/2010 Oficio 113 Descargar PDF
  Acuerdo 174 21/09/2010 27/09/2010 Oficio 114 Descargar PDF
  Acuerdo 174 21/09/2010 27/09/2010 Oficio 115 Descargar PDF
  Acuerdo 176 21/09/2010 27/09/2010 Oficio 116 Descargar PDF
  Acuerdo 177 21/09/2010 27/09/2010 Oficio 117 Descargar PDF
  Acuerdo 178 21/09/2010 27/09/2010 Oficio 118 Descargar PDF
  Acuerdo 179 21/09/2010 27/09/2010 Oficio 119 Descargar PDF
  Acuerdo 180 21/09/2010 27/09/2010 Oficio 120 Descargar PDF
  Acuerdo 181 21/09/2010 27/09/2010 Oficio 121 Descargar PDF
  Acuerdo 182 21/09/2010 27/09/2010 Oficio 122 Descargar PDF
  Acuerdo 183 21/09/2010 27/09/2010 Oficio 123 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 27 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 27 Acuerdo 188 04/10/2010 08/10/2010 Oficio 124 Descargar PDF
  Acuerdo 189 04/10/2010 08/10/2010 Oficio 125 Descargar PDF
  Acuerdo 190 04/10/2010 08/10/2010 Oficio 126 Descargar PDF
  Acuerdo 192 04/10/2010 08/10/2010 Oficio 127 Descargar PDF
  Acuerdo 193 04/10/2010 08/10/2010 Oficio 128 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 28 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 28 Acuerdo 197 12/10/2010 14/10/2010 Oficio 129 Descargar PDF
  Acuerdo 200 12/10/2010 14/10/2010 Oficio 130 Descargar PDF
  Acuerdo 201 12/10/2010 14/10/2010 Oficio 131 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 29 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 29 Acuerdo 198 18/10/2010 21/10/2010 Oficio 132 Descargar PDF
  Acuerdo 199 18/10/2010 21/10/2010 Oficio 133 Descargar PDF
  Acuerdo 204 18/10/2010 21/10/2010 Oficio 134 Descargar PDF
  Acuerdo 205 18/10/2010 21/10/2010 Oficio 135 Descargar PDF
  Acuerdo 208 18/10/2010 21/10/2010 Oficio 136 Descargar PDF
  Acuerdo 209 18/10/2010 21/10/2010 Oficio 137 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 30 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 30 Acuerdo 210 02/11/2010 05/11/2010 Oficio 138 Descargar PDF
  Acuerdo 212 02/11/2010 05/11/2010 Oficio 139 Descargar PDF
  Acuerdo 213 02/11/2010 05/11/2010 Oficio 140 Descargar PDF
  Acuerdo 214 02/11/2010 05/11/2010 Oficio 141 Descargar PDF
  Acuerdo 215 02/11/2010 05/11/2010 Oficio 142 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 31 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 31 Acuerdo 218 08/11/2010 11/11/2010 Oficio 143 Descargar PDF
  Acuerdo 219 08/11/2010 11/11/2010 Oficio 144 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 32 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 32 Acuerdo 220 15/11/2010 19/11/2010 Oficio 145 Descargar PDF
  Acuerdo 221 15/11/2010 19/11/2010 Oficio 146 Descargar PDF
  Acuerdo 223 15/11/2010 19/11/2010 Oficio 148 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 33 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 33 Acuerdo 234 17/12/2010 22/12/2010 Oficio 155 Descargar PDF
  Acuerdo 233 17/12/2010 22/12/2010 Oficio 156 Descargar PDF
  Acuerdo 235 17/12/2010 22/12/2010 Oficio 157 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Ordinaria 34 Descargar PDF
Sesión Ordinaria 34 Acuerdo 243 20/12/2010 22/12/2010 Oficio 158 Descargar PDF
  Acuerdo 241 20/12/2010 22/12/2010 Oficio 159 Descargar PDF
  Acuerdo 240 20/12/2010 22/12/2010 Oficio 160 Descargar PDF
  Acuerdo 239 20/12/2010 22/12/2010 Oficio 161 Descargar PDF
  Acuerdo 238 20/12/2010 22/12/2010 Oficio 162 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Extraordinaria 1 Descargar PDF
Sesión Extraordinaria 1 Acuerdo 18 18/01/2010 21/01/2010 Oficio 18 Descargar PDF
  Acuerdo 19 18/01/2010 21/01/2010 Oficio 17 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Extraordinaria 2 Descargar PDF
Sesión Extraordinaria 2 no hay acuerdo 22/04/2010 23/04/2010    
Tabla Citación Sesión Extraordinaria 3 Descargar PDF
Sesión Extraordinaria 3 no hay acuerdo 31/05/2010 02/06/2010    
Tabla Citación Sesión Extraordinaria 4 Descargar PDF
Sesión Extraordinaria 4 Acuerdo 150 17/08/2010 20/08/2010 Oficio 96 Descargar PDF
  Acuerdo 153 17/08/2010 20/08/2010 Oficio 97 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Extraordinaria 5 Descargar PDF
Sesión Extraordinaria 5 no hay acuerdo 27/09/2010 29/09/2010    
Tabla Citación Sesión Extraordinaria 6 Descargar PDF
Sesión Extraordinaria 6 no hay acuerdo 21/10/2010 08/11/2010    
Tabla Citación Sesión Extraordinaria 7 Descargar PDF
Sesión Extraordinaria 7 Acuerdo 225 22/11/2010 29/11/2010 Oficio 149 Descargar PDF
  Acuerdo 226 22/11/2010 29/11/2010 Oficio 150 Descargar PDF
  Acuerdo 228 22/11/2010 29/11/2010 Oficio 151 Descargar PDF
  Acuerdo 221 22/11/2010 29/11/2010 Oficio 152 Descargar PDF
Tabla Citación Sesión Extraordinaria 8 Descargar PDF
Sesión Extraordinaria 8 Acuerdo 230 07/12/2010 09/12/2010 Oficio 153 Descargar PDF
  Acuerdo 229 07/12/2010 09/12/2010 Oficio 154 Descargar PDF
 

 

 

 
     
     
Página Principal Atribuciones y Funciones CORE Requisitos CORE Integrantes y Comisiones CORE Actas y Acuerdos CORE Personal Administrativo CORE Recursos Aprobados Mensual CORE